Základní informace

Princip klimatizace znamená vždycky to stejné: Absorbování energie na jednom místě a její uvolnění na jiném místě.

Tento proces potřebuje vnitřní jednotku, venkovní jednotku a měděné potrubí, kterým jsou obě jednotky propojené. Chladivo proudí potrubím z jedné jednotky do druhé. Je to chladivo, které absorbuje energii v jedné jednotce a uvolňuje ji v jiné jednotce.

Chladivý okruh – chladící okruh

  1. Kompresor, který tlačí chladivo systémem, je srdcem klimatizační jednotky. Před kompresorem je chladivo v nízkotlaké plynné fázi. Stlačením v kompresoru přejdou páry chladiva do vysokého tlaku, zahřejí se a proudí do kondenzátoru. V kondenzátoru uvolní páry chladiva o vysoké teplotě a vysokém tlaku své teplo do venkovního vzduchu a přejdou do podchlazeného vysokotlakého kapalného chladiva.
  2. Vysokotlaké kapalné chladivo prochází expanzním ventilem, který snižuje tlak chladiva, čímž teplota chladiva klesne pod teplotu chlazeného prostoru. Výsledkem je studené nízkotlaké kapalné chladivo.
  3. Nízkotlaké chladivo proudí do výparníku, kde při vypařování absorbuje teplo z vnitřního vzduchu a přejde do nízkotlaké plynné fáze. Páry chladiva proudí zpátky do kompresoru, kde celý proces začíná znovu.

Vytápění – klimatizace umožňuje pracovat i v režimu vytápěcím

Z jednotky se stane tepelné čerpadlo, kdy se odpadní teplo přivádí zpět do místnosti. Z kondenzátoru se stává výparník a z výparníku kondenzátor. Vnější jednotka je tak ochlazována a vnitřní naopak topí.

Tento způsob ohřevu vzduchu se využívá v ČR minimálně.

Proč klimatizovat?

Díky klimatizaci si můžete vytvořit komfortní prostředí, ve kterém se budete cítit nejlépe. Moderní klimatizační jednotky produkují čistý, zdravý a čerstvý vzduch. Zároveň také vzduch odvlhčují a vytváří prevenci proti plísním.

Vliv na výkon osob

Existuje úzký vztah mezi výkonem osob a teplotou jejich bezprostředního okolí. Prostředí, které je příliš horké, příliš chladné nebo příliš vlhké určitě nepodněcuje k vyšším pracovním výkonům.

Vliv na vaše zdraví

Klimatizace znamená víc než jen řízení teploty, jedná se i o řízení vlhkosti, ventilaci a filtraci. Objevte pozitivní vlivy klimatizace na vaše zdraví.

Vliv na vaše zdraví

Klimatizace znamená víc než jen řízení teploty, jedná se i o řízení vlhkosti, ventilaci a filtraci. Objevte pozitivní vlivy klimatizace na vaše zdraví.

Jak zvolit správné zařízení

Volbu, které zařízení je pro Vás nejlepším řešením ovlivňuje řada faktorů. Doporučujeme si nechat poradit od odborníků. Pro představu uvádíme některé faktory, které vezměte v úvahu.

Chcete pouze chlazení? Nebo chcete také ventilaci a/nebo topení? Tato volba určí typ systému.

Počet místností určí systém. V případě více než jedné místnosti lze připojit několik vnitřních jednotek k jedné venkovní jednotce.

Obchod? Kancelář? Ložnice nebo obývací pokoj? Každá aplikace vyžaduje svůj vlastní systém.

Systém s příliš velkým výkonem povede ke vzniku průvanu a nestabilní teploty a k vysokým účtům za energii. Při příliš malém výkonu nikdy nedosáhnete požadovanou teplotu. Zvolení správného výkonu závisí zejména na tom, aby jste si nechali od odborné dodavatelské firmy spočítat potřebný výkon. Firma při výpočtu vezme v úvahu i faktory, které ovlivňují výkon, jako je solární infiltrace, osvětlení, počet osob, atd.

Venkovní jednotku by jste měli umístit na vhodné místo, na pevný základ s přístupem pro údržbu.

Volba modelu určí možnosti pro umístění jednotky. Je zde podhled? Je zde volné místo na stěně? Atd. Umístění jednotky je velice důležité. Každá jednotka má svůj vlastní způsob distribuce vzduchu. Špatné umístění může mít za následek vznik průvanu a hluku.

Myslete na to, jak na venkovní jednotku bude působit počasí. To určí životnost instalace.

Prachové částice poletující ve vzduchu lze odstraňovat pomocí filtrů na vnitřní jednotce. V závislosti na úrovni filtrace nabízíme různé filtry.

Nejdůležitější je, aby vám radila dobrá dodavatelská firma. Taková firma spočítá, nakreslí a nainstaluje požadovaný systém podle vašich potřeb. Její zkušené rady a řemeslná dovednost vám zaručí dobré klima. Najděte si místní dodavatelskou firmu podle oblasti.

Jak se klimatizace dělí?

MOBILNÍ KLIMATIZACE

Dodává se v kompaktním provedení nebo s odděleným kondenzátorem s chladícími výkony od 2 kW do 4 kW chladu. Kompaktní mobilní klimatizace je opatřena ohebnou hadicí odvádějící ohřátý vzduch mimo klimatizovanou místnost. U mobilní klimatizace s odděleným kondenzátorem je venkovní díl spojen ohebnou dvoutrubkovou hadicí s vnitřní jednotkou. Mobilní klimatizace je vhodná jak pro ochlazení momentálně přehřátých místností, tak pro stánky se zbožím, které trpí teplem.

KOMPAKTNÍ OKENNÍ KLIMATIZACE

Typ klimatizace velmi rozšířené v USA, Japonsku a v tropech. Zařízení se vyrábějí s chladicím výkonem 2 až 6 kW. Klimatizační jednotka se zabuduje do okna nebo do zdi tak, že část s kondenzátorem, který je předsunut do venkovního prostoru a část s výparníkem – chladičem je zaústěna do místnosti. Jedním motorem je poháněn venkovní i vnitřní ventilátor.

KLIMATIZACE SPLIT

Klimatizační jednotky s tímto označením jsou dělené, a sestávají vždy nejméně ze dvou dílů. Vnitřní díl s tichým ventilátorem, chladičem (výparníkem) a filtrem vzduchu, bývá pověšen v místnosti na zdi, pod oknem, nade dveřmi, v mezistropu atp. Venkovní díl (kondenzační jednotka) obsahuje kompresor, ventilátor a kondenzátor (výměník). Chladný vzduch je do klimatizované místnosti přiváděn pod stropem a nedochází tak k přímému ofukování osob v pracovní zóně.

CENTRÁLNÍ KLIMATIZACE

Jedná se o klimatizační zařízení, kdy na jednu venkovní jednotku je možné napojit až 16 jednotek vnitřních. Celý systém je řízen vlastním počítačem. Provoz tepelného čerpadla je samozřejmostí

Co klimatizace dělá?

Klimatizace je proces úpravy teploty, vlhkosti, čistoty a distribuce vzduchu.

fan_icon

Chlazení

Klimatizační jednotky nabízejí přesné řízení teploty. Vždycky můžete vytvořit klima, ve kterém se nejlépe cítíte, klima se správnou teplotou. Nejen že vytváří komfort, ale umožňuje, aby jste se cítili svěží a aktivní dokonce i při nejextrémnějších venkovních podmínkách.

thermometer_icon

Topení

Klimatizační jednotky mohou zajišťovat i topení. Po celý rok si můžete užívat perfektní konstantní teploty bez ohledu na to, jaké jsou venkovní podmínky. Jedná se o alternativu k tradičnímu způsobu vytápění, která je ohleduplná k životnímu prostředí, protože bere energii z venkovního vzduchu a přenáší ji dovnitř.

air-filter-icon

Čištění

Klimatizační jednotky produkují čistý, zdravý vzduch. Všechny vnitřní jednotky jsou vybavené filtry, které ze vzduchu zachycují prach, pyl, kouř, … Úroveň filtrace je možné zvyšovat podle požadavků zákazníka. Filtrace je velmi důležitá pro osoby s alergiemi.

water_icon

Odvlhčování

V režimu chlazení klimatizační jednotka odvlhčuje vzduch a vytváří tak lepší pocit z komfortu. Mějte také na paměti, že správné množství vlhkosti omezuje růst prachových roztočů a plísní, což má zase pozitivní vliv na alergie osob. Člověk vnímá 40 až 60% vlhkost jako komfortní množství vlhkosti. Správné množství vlhkosti zaručuje také delší životnost vašeho zařízení a domu.

climatization_icon

Ventilace

Ventilace může být integrovaná do klimatizačního systému. Odvádí ven vzduch z vnitřního prostředí a přivádí dovnitř čerstvý, upravený, venkovní vzduch. V mezidobí, kdy je klimatizační systém vypnutý, může ventilace pracovat nezávisle. Naše ventilační systémy se mohou nainstalovat i bez instalace klimatizace.

Historie klimatizací

Počátky klimatizací sahají až do dávných asijských či indických oblastí. Také o nich můžeme slyšet v oblasti starého Egypta a Říma. Nejednalo se o klimatizování jaké známe dnes, ale bylo založeno na přirozeném proudění vzduchu, přenosu tepla a vlhkosti.

  1. Indie – velké paláce měly na návětrné straně otvory a před tyto otvory se zavěšovaly rohože z rákosu/ trávy navlhčené ručně nebo z vodních žlabů. Jak se voda vypařovala, tak ochlazovala a zvlhčovala vzduch, který proudil do budovy.
  2. Řím – Římané měli vybudovanou důmyslnou síť akvaduktů, která jim dopravovala čistou vodu z horských pramenů do měst i desítky kilometrů. Z akvaduktů vedli vodu i kolem zdí domů a tak domy chladili. Složité větrací soustavy a teplovzdušné vytápění postavené podle nápadů starých Římanů můžeme najít na starých hradech a zámcích.

První zmínky o principu klimatizace v modernějším pojetí nacházíme v r. 1820. Britský věděc Michael Faraday zjistil, že stlačené amonium v kapalném stavu dokáže chladit, pokud je postupně vypouštěno.

Skutečný vynálezce Willis H. Carrier ( 1875-1950) – za skutečného vynálezce klimatizace je považován americký inženýr Willis Carrier. V roce 1902 instaloval první klimatizační systém v tiskárně Sackett-Wilhelm v New Yorku. Tiskárna měla velké problémy s usycháním barev a mačkáním papíru kvůli vysoké teplotě a vlhkosti vzduchu.

Postupem času si klimatizaci pořídilo i divadlo Rivoli v New Yorku a také několik dalších tiskáren, továren či obchodních domů. Ve 30. letech se klimatizace nainstalovala i do Bílého domu.

KONTAKTUJTE NÁS

V případe, že Vás naše práce nebo služby zaujaly nás neváhejte kontaktovat a my se Vám ozveme.

Kontaktovat