Co je to rekuperace?

Rekuperace, neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden otevřeným oknem ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla přiváděnému vzduchu.

Co je účinnost rekuperace?

Účinnost rekuperace = účinnost zpětného získávání tepla = využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace se musí pohybovat mezi 0 a 100 %.

Reálná účinnost
rekuperace

Se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou. U jednotek DUPLEX se účinnost rekuperace pohybuje od 52 % do 90 %.

Nulová
účinnost

Je účinnost otevřeného okna – teply vzduch je bez užitku odváděn a studený, čerstvý vzduch je přiváděn do místnosti, která rychle vychládá až na venkovní teplotu.

Stoprocentní účinnost
technicky nerealizovatelné

By byla tehdy, pokud by se přiváděný vzduch ohřál od odváděného na jeho původní teplotu. Místnost by byla větrána bez ztráty energie.

Využití rekuperace

Rekuperační výměníky tepla se nejčastěji osazují přímo do větracích jednotek. Rekuperaci je tak možno využít prakticky ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání – a to od bytůrodinných domů, přes občanské stavby, bazény až po průmyslové stavby. V poslední době se v souvislosti se stále vzrůstající cenou energie stále častěji rekuperace využívá i pro rodinné domy a byty. Rekuperační výměníky lze využít i v klimatizovaných objektech – zde dochází v letních měsících k „rekuperaci chladu“ – přiváděný teplý vzduch je ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem.

Výhody rekuperace

• Dostatek čerstvého vzduchu
Snížení koncentrace radonu
• Redukce vlhkosti
Úspora energií

Typy rekuperátorů

Účinnost rekuperace = účinnost zpětného získávání tepla = využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace se musí pohybovat mezi 0 a 100 %.

Protiproudý deskový rekuperátor

1) Křížový (účinnost okolo 60 %, bez problémů s protimrazovou ochranou, v dnešní době u se v rekuperačních jednotkách pro rodinné domy téměř nevyskytuje)
2) Diagonální (účinnost okolo 90 %, nutná protimrazová ochrana, nejpoužívanější typ rekuperátoru – výrobci jednotek Elektrodesign, Atrea, 2VV, …)

Protiproudý trubkový

(účinnost 50–70 %, funguje dobře u předávání tepla mezi proudy vody, pro centrální vzduchotechnické jednotky je však příliš velký a tím ztrácí na atraktivnosti, ačkoliv jeho tlakové ztráty jsou nižší a nemá problémy s kondenzací a zamrzáním, jeho největší využití je momentálně u lokálních rekuperačních jednotek do zdi – např. ECO ROOM, kde se často nazývá jako „brčkový“)

Rotační (regenerační) rekuperátor

účinnost okolo 80 %, jednotky bez nutnosti odvodu kondenzátu, jeden motor pro otáčení rekuperátoru navíc, s teplem předává i část vlhkosti, tento typ rekuperátoru reprezentují především jednotky značky Systemair (např. SAVE VSR)

Střídavý rekuperátor

(účinnost 70–80 %, směr proudění vzduchu jedním kanálem se v jednotlivých intervalech střídá, rekuperátor/akumulátor se tak chvíli nabíjí a poté vybíjí, typickým zástupcem jsou lokální jednotky Vario-vent DUO s keramickým výměníkem)
Pozn. Vario-vent DUO LIVE mají rekuperátor protiporudý.

Entalpický výměník

Vyráběný většinou ve tvaru protiproudého diagonálu, stejně jako ostatní výše zmíněné rekuperátory, zabraňuje přímému kontaktu odváděného vzduchu s přiváděným čerstvým vzduchem, ale zároveň dovoluje prostup části vodních par zpět do přiváděného čerstvého vzduchu. Vhodný do domů, kde hrozí přesoušení (typicky dřevostavba s malou produkcí vlhka). Při výběru toho typu rekuperátoru, se u výrobce pečlivě informujte o typu membrány, záruce na rekuperátor a jeho cenu. Jedná se stále ještě o celkem nové řešení, životnost a hygiena tohoto řešení je stále diskutovanou otázkou).
Jestli stále nemáte jasno, který z nich je pro Váš dům nejlepší, tak v tom nejste sami! Jednoduše, každý z rekuperátorů má své klady i zápory. Proto vám nabízíme co nejvíce typů, aby si mohl každý vybrat.

KONTAKTUJTE NÁS

V případe, že Vás naše práce nebo služby zaujaly nás neváhejte kontaktovat a my se Vám ozveme.

Kontaktovat