Co je tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla jsou jedním z alternativních zdrojů obnovitelné energie. Odnímají teplo z okolního prostředí vytápěného objektu (země, vzduchu, vody), převádějí ho na vyšší teplotní hladinu a uvolněné teplo využívají pro vytápění a ohřev teplé vody.

Princip tepelného čerpadla je základem řady strojů a zařízení jako chladničky, mrazničky, klimatizace či některé druhy vytápění.

Jak funguje?

Čerpadlo odnímá teplo z okolí vytápěného objektu a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev vody. Převod tepla na vyšší teplotu je možný díky stlačení par chladiva v kompresoru. Čerpadlo dokáže tohoto principu skvěle využít a získat zdarma teplo z okolí.

Jak získat teplo z místa, kde je zima ?
Místo ještě více ochladí a tím mu odebere teplo. Může získat teplo i ze vzduchu o teplotě -15°C.

Topný faktor

Je poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz tepelného čerpadla levnější.

Typy tepelných čerpadel

V označení systémů čerpadel se setkáváme s výrazy země-voda-vzduch které jsou odděleny lomítkem. První značí odkud čerpadlo bere energii ( země, voda, vzduch) a druhé slovo označuje jak čerpadlo energii dodává do objektu.

Tepelné čerpadlo typu země – voda

tento typ patří mezi významné systémy a můžeme ho hodnotit jako nejstabilnější. Teplo obsažené v zemské kůře získáváme pomocí kolektoru(sondy) ze kterého je pomocí teplonosné nemrznoucí kapaliny přenášeno do systému čerpadla. I když je z hlediska parametrů provozních nejvýhodnější, pořizovací náklady jsou kvůli náročným zemním pracím nákladné.

VÝHODY: stálejší výkon, bezhlučnost, nenarušuje vzhled okolí domu, životnost
NEVÝHODY: vysoké pořizovací náklady

Tepelné čerpadlo typu vzduch – voda

Tento systém má mnoho výhod – snadná instalace, univerzálnost. Lze ho namontovat prakticky na jakoukoliv stavbu.

VÝHODY: pořizovací cena, celoroční provoz, snadná montáž, snadné odstranění poruch
NEVÝHODY: topný výkon závisí na venkovní teplotě, problém s umístěním venkovní jednotky na balkóně/ fasádě

Tepelné čerpadlo typu voda – voda

nabízí nejvyšší topný faktor, ale lokalit vhodných k jeho instalaci je málo.

Čerpadla získávají energii z podzemní vody. Ta je z čerpací studny přivedena do výparníku tepelného čerpadla, kde předá část tepelné energie a ochlazená je vracena do druhé – vsakovací studny. Voda musí mít dané chemické složení a teplota nesmí klesnout pod 7°C. Využívající systém dvou studní je poměrně náročné na složení a průtok vody

Tepelné čerpadlo typu vzduch – vzduch

pracuje na stejném principu jako Vzduch / voda s rozdílem, že tepelný výkon se předává vnitřnímu vzduchu objektu. Nejsou napojeny na klasická topná tělesa ( radiátory) . Tenhle typ vytápění se používá na rodinné domy, bytové jednotky, supermarkety..

VÝHODY: jednoduchá instalace, nízké náklady, doplňkové funkce klimatizace , čistý provoz
NEVÝHODY: hlučnost, menší účinnost při nízkých venk. teplotách

KONTAKTUJTE NÁS

V případe, že Vás naše práce nebo služby zaujaly nás neváhejte kontaktovat a my se Vám ozveme.

Kontaktovat