Vzduchotechnika JK KLIMA

Naše firma se zabývá výrobou vzduchotechnických zařízení přes 13 let. Za tuto mnohaletou dobu naší existence jsme úspěšně zrealizovali několik stovek zakázek v oblasti vzduchotechniky a servisu vzduchotechnických zařízení.

Vzduchotechnické zařízení zajišťuje přívod a odvod vzduchu z objektu. Objektem může být malá místnost, průmyslová hala, hotel, multifunkční nákupní středisko nebo zdravotnické zařízení. Díky profesionálnímu vzduchotechnickému zařízení můžeme ve zvoleném objektu či jen v místnostech ovládat teplotu, tlak, vlhkost a čistotu ovzduší. Ovládání těchto hlavních prvků je nezbytně důležité v různých odvětvích a prostředích.

Vyrábíme vzduchotechnické zařízení a potrubí z (černého nebo pozinkovaného, nerezového a hliníkového) plechu kruhového a čtyřhranného (skupiny I,II a III a typu ALP).

Co je Vzduchotechnika ?

Jednoduše řečeno vzduchotechnika zabezpečuje výměnu vzduchu – tedy přívod a vývod vzduchu z interiéru. Odvádí se vydýchaný odpadní vzduch z místnosti ven a následně se přivádí čerstvý vzduch do místnosti. Díky moderním technologiím ( klimatizace, ionizátory..) může být tento vzduch ještě upravován – zvlhčování, ohřívání, ochlazování.

Výměnu vzduchu můžeme zabezpečit několika způsoby:

  • Přirozeně – otevření oken, dveří, prostřednictvím větrací šachty
  • Nuceně – za použití ventilátorů. Díky přídavným zařízením je možné přiváděný vzduch čistit a upravovat – ohřívat / ochlazovat
  • Kombinovaně –zajištění cirkulace vzduchu propojením obou výše zmiňovaných typů.- přívod přirozeně a odvod nuceně ( např. toalety,kuchyně … )
    – přívod nuceně a odvod přirozeně ( např. kancelářské prostory)

Důležitou součástí vzduchotechnických zařízení jsou vzduchové filtry. Slouží k odlučování částic u běžného větrání a podle střední prachové odlučivosti při specifikované konečné tlakové ztrátě je dělíme na filtry hrubé a jemné. VZT jednotky vybavené filtrací produkují čistý, zdravý vzduch bez prachu, pylu nebo kouře, což je důležité zejména pro osoby s alergiemi.

Vyrábíme vzduchotechnické zařízení a potrubí z (černého nebo pozinkovaného, nerezového a hliníkového) plechu kruhového a čtyřhranného (skupiny I,II a III a typu ALP)

Základní dělení VZT jednotek

dle Technického provedení

Sestavné – jednotka je sestavena z jednotlivých dílů reprezentujících funkční části (komory – ventilátorová komora, komora ohřívače, chladiče..) podle individuálních požadavků. Díly je možné snadno spojovat. Má variabilní možnosti sestav.

Kompaktní – jsou tvořeny základním rámem pro danou rozměrovou řad.

dle umístění

– jednotky pro instalaci v interiéru

– jednotky pro instalaci venku

Co potřebujeme pro volbu vhodné jednotky  ?

Orientace pro zjištění velikosti

– návrhový objemový průtok přiváděného vzduchu

– objemové průtoky čerstvého a cirkulačního vzduchu

Další parametry pro upřesnění jednotlivých částí

tlakové ztráty potrubí rozvádějící vzduch po budově

– tlakové ztráty potrubí odvodu vzduchu z budovy

– tepelné výkony ohřívačů, chladičů vzduchu

Historie Vzduchotechniky

Prvním typem větrání bylo přirozené větrání, které se používá již od nepaměti.

V 2. polovině 19. století se bylo možné u větších staveb setkat s dopravou vzduchu prostřednictvím zděných kanálů.Často se jednalo i o vnější architektonické prvky, především věžičky, které sloužili jako výfuky či komíny. Dobrým příkladem tohoto způsobu je zámek Chambord ve Francii, který má 365 věžiček sloužících k těmto účelům.

Nucené větrání pomocí vzduchotechniky se začalo rozvíjet až od konce 19. Století a souviselo samozřejmě především se zaváděním elektřiny, jelikož do té doby nebylo možné toto větrání nikterak zajistit.

KONTAKTUJTE NÁS

V případe, že Vás naše práce nebo služby zaujaly nás neváhejte kontaktovat a my se Vám ozveme.

Kontaktovat